Dalam Keunangan Wali Neugara Tgk. Hasan M. di Tiro

25 September 1925 - 3 Juni 2010

 

Subhanallah wahdahuwa bihamdihi
Meninggai Wali lah Wali ulôn tjalitra
Adjai ka sampoë ka trôk ban djandji
Geuwoë bak Rabbi u Alam Baqa

Buët peumeurdéhka gohlom seulusoë
Katrôk rakan droë Wali djitaki
Djitjok Atjèh njoë djadèh djipubloë
Di lua nanggroë kuta Helsinki

Batja seuleungkapdjih...


Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Maklumat

15 Oktober 2012

Bansa Atjèh njang mulia,

Deungon izin Poteuh Allah SWT, geutanjoë teutap tasambông peurdjuangan untôk peugisa keulai dèëlat Neugara Atjèh. Keu-inginan bansa geutanjoë untôk meurdéhka tjit han tom surôt dan peurdjuangan geutanjoë untôk peuteuntèë nasib droë njang sabé tapeudjak, peuë keuh di lua atawa di dalam nanggroë, deuh makén meutamah seumangat ladju. Meunan keuh buët geutanjoë njoë hana mungkén djipeugadoh lé sibeurangkasoë ureuëng atawa sibeurangkapeuë keulompok, sabab buët njang teungoh tapuga njoë nakeuh buët legal dan hak bansa Atjèh bak peuteuntèë masa ukeuë droë dan aneuk tutjo-geuh.

Batja seuleungkapdjih....


Seulamat Uroë Raja 'Idul Fitri

Keunarang Iqbal Alfarisy

Alhamdulillah ta pudjoë Tuhan
DJunjôngan alam saleuëm seudjahtra
Si buleuën punoh ka trôk ramadhan
Neubri ya rahman beu ampôn dèësja

Ka habéh dèësja ka gléh ngon badan
Sabeub hai rakan ka ta puasa
Lagèë njan tanjoë lakèë bak Tuhan
Bèk lé ta ulang buët njang meudèësja
 
Teuma sjit tinggai dèësja ngon insan
Kadang hai rakan teulanjô haba
Kadang na tutô dawa kreuh tjeukang
Kadang hai rakan na meudheut gata
 
Ngon djaroë siplôh kamoë grak manjang
Meu'ah beu ridjang hai aneuk bangsa
Liwat hikajat meukirém pesan
Djiôh hana ban kamoë di lua

ASNLF pusat bandum djadjaran
Kamoë utjapkan seulamat uroë raja
Peumu'ah kamoë dum keusalahan
Wahé ja Tuhan kamoë neurédha

Di nanggroë Atjèh bumoë meu-awan
Tanoh habéh krang udjeuën tan teuka
Hai bangsa Atjèh bidjèh pahlawan
Sambôt hai rakan saleuëm meurdéhka


Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah

Allahu akbar...Allahu akbar...Allahu akbar...Allahu akbar...Allahu akbar...Allahu akbar...Allahu Akbar walillahilhamdu

Wahé sjèëdara lôn kaôm ngon toulan
Djak peugléh badan manoë meu upa
Dèësja neu peugléh bèk paloë ngon Tuhan
Di jaumil mahsjar lam harô hara

Haté dum ureuëng leupah that seudéh
buleuën njang tjukôp gléh karap djibungka
Teu ingat dèësja got that meulapéh
Gohlom dum habéh njang na lam dada

Tadjak ta meurunoë u Kuta Radja
Sigala 'ileumèë di nanggroë pusaka
Kadang geutanjoë han meuteumeueng muka
Meu'ah mandum dèësja kamoë nibak uroë raja

SEULAMAT UROË RAJA 'IDUL FITRI 1433 H
Minal 'aidin wal faizin
Neu peumeu'ah lahé ngon batén.

Jalal Bayar
Keutuha Perwakilan Nanggroë
ASNLF Sydney, Australia

Uroë buleuën 17.08.2012


Seunambôt Buleuën Puasa

Keunarang  Iqbal Alfarisy

Alhamdulillah pudjoë keu Tuhan
Njang peudjeuët alam dum manusia
Seulaweuët saleuëm ukeuë djandjôngan
Panghulèë alam nabi mustafa

Lam masa tan trép tanjoë hai rakan
Ka trôk lom pulang Ramadhan teuka
Djak saweuë tanjoë ummat djandjôngan
Njang sihat badan dan hana gila

Njang ka trôk umu inong ngon agam
Dan sutji badan bagi wanita
Wadjéb tapeubuêt tanjoë hai toëlan
Rukôn Islam njang lômbôi tiga

Raja that fahla buleuën Ramadhan
Meunan hai toëlan nabi meusabda
Njang seunang haté ka trôk Ramadhan
Han tutông badan apui nuraka

Peuë njang tapubuët njang kebadjikan
Allah ganda kan meulipat ganda
Peuë lom tém peubuët sembahjang malam
Allah peu ampôn sigala dèësja

Tanjoë ’ibarat baji ban kumang
Habèh gléh badan sigala dèësja
Nje tanjoë  maté ‘oh lheuëh Ramadhan
Langsông u dalam tamong sjuruga

Dum lat batat njang na lam ’alam
Lakèë bak Tuhan beu ampôn dèësja
Beugi njang na tém puasa Ramadhan
Rahmat bak Tuhan raja lumpaih na

Sabab deungon trôk buleuën Ramadhan
Geu ikat badan sjèëtan durdjana
Hana kuasa djih ba godaan
Keu hamba Tuhan njang tém puasa

Njang han tém peubuët cukôp that sajang
Habéh Ramadhan laloë lam dèësja
Buleuën ampônan dan rahmat Tuhan
Tjukôp that sajang tan ta peuguna

Seulat malaka ië masén han ban
Tiëp uroë Tuhan dum kapai raja
ASNLF pusat kamoë utjapkan
Seulamat Ramadhan keu aneuk bangsa

Kadang na tutô njang hana reumbang
Ngon djaroë manjang meu’aih meu pinta
Keu aneuk bangsa lua dan dalam
Sambôt hai intan saleuëm meurdhéka.


Peusan Uroë Njoë

12 Mai 2012

 

Keu Bandum Bangsa Atjèh,

Assalammu'alaikum w.w.

Ka rhab 140 thôn lheuh Keuradjeun Beulanda djipeunjata prang ateuëh Neugara Atjèh njang meudèëlat, trôk 'an uroë njoë ka rhab bandum bangsa Atjeh hana geupijôh dan mantong geusambông peurdjuangan untôk peuglah droë dari sigala matjam useuha untôk peuduëk Neugara Atjeh djimijup kuasa pihak aséng.

Geurakan peurdjuangan untôk peuteuntèë naséb droë keudroëteuh nakeuh sah meunurôt neuduëk hukôm internasional.  Maka hana alasan nibak pihak laén untôk djak tham geutanjoë bangsa Atjèh  untôk peudjak buët-buët  peurdjuangan Atjèh Meurdéhka.  Dèëlat  bangsa Atjèh tjit ka seupatôt djih tapeuteuntèë lé droëteuh keudroë bangsa Atjèh, kon djipeuteuntèë lé bangsa laén.

Bangsa Atjèh ka le that geukureubeuën dumpeuë njang na, peuë keuh hareuta, keluarga, bahkan njawong droë, bak geupeutheun dèëlat bangsa, tapi sajang hana meuteumeuëng beunalah lagèë njang geumeukeusud lom, njakni Atjèh Meurdéhka. Peuë njang tapeulaku uroë njoë hana laén nibak seunambông peurdjuangan éndatu-éndatu geutanjoë.

Kamoë dari ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front), sibagoë saboh geurakan peurdjuangan bangsa Atjèh njang ka meuteuntèë tudjuan, meulakèë bak bandum bangsa Atjèh supaja geupeusaboh droëgeuh untôk tapeudjak buët-buët  peurdjuangan njoë sampoë trôih bak tudjuan proklamasi Atjèh Meurdéhka 4 Desémbèr 1976.

Peurdjuangan njoë nakeuh atra bandum bangsa Atjeh. Meunjo na siberangkasoë di antara geutanjoë bangsa Atjèh, njang na meuheut untôk djak tham atawa peu-antjô peurdjuangan bangsa Atjèh uroë njoë, maka ureuëng njan ka geupeugadoh, geupeumusnah hak droë geuh untôk meurdéhka dan ka geuteurimong bangsa laén untôk djak bôh atô ateuëh droë djih dan bangsa djih, lagèë sidroë lamiët njang djibôh atô lé tuan djih.

Beurangkapeuë djalan, njang neutjôk supaja trôih bak tudjuan peurdjuangan njoë, hana djeuët keu saboh peukara. Njang peunténg tudjuan njan bèk sagai-sagai meu'iseuk nibak asai. 'Itikeut njang djroh nibak bandum aneuëk bangsa akan peuteuntèë langkah dan hasé nibak peurdjuangan Atjèh Meurdéhka.

Ariffadhillah
Keutuha Presidium ASNLF


Atjèh Meurdéhka ka teudong keulai

Lam Duëk Pakat Bansa Atjèh Ban Sigom Dônja bak uroë buleuën 6-8 April 2012 di Bønderslev Denmark, bansa Atjèh kaseupakat peulanjôt peurdjuangan keu peuteuntéë naséb droëgeuh njang geupeubeuna ulèh nilai-nilai njang na lam masjarakat Atjèh dan hukôm internasional.

 

Peurdjuangan njoë geu-sambông lé Acheh Sumatra National Liberation Front / Atjèh Meurdéhka (ASNLF/AM), organisasi peubibeuh bansa Atjèh njang ka neupeudong lé Dr. Hasan M. di Tiro (25.09.1925 – 03.06.2010).

 

Duëk pakat njoë ka meuhasé geususôn konstitusi organisasi sibagoë haluan bak peulanjôt peurdjuangan untôk peubibeuëh bansa Atjèh nibak sigala peundjadjahan.

 

Badan peulaksana organisasi nakeuh Presidium, yang geupiléh sitjara demokratis liwat rapat madjeulih umum istimewa.