Dalam Keunangan Wali Neugara Tgk. Hasan M. di Tiro

25 September 1925 - 3 Juni 2010

 

Subhanallah wahdahuwa bihamdihi
Meninggai Wali lah Wali ulôn tjalitra
Adjai ka sampoë ka trôk ban djandji
Geuwoë bak Rabbi u Alam Baqa

Buët peumeurdéhka gohlom seulusoë
Katrôk rakan droë Wali djitaki
Djitjok Atjèh njoë djadèh djipubloë
Di lua nanggroë kuta Helsinki

 Wali ka tuha meu-gok-gok djaroë
Meu keutuboh droë ubat gob njang bri
Han ék geupiké lé keu hai nanggroë
Bandum atra njoë Meuntroë ngon Zaini

Djitjok Wali djitiëk lam sagoë
Djipubuët keu droë peuë2 njang kheun kri
Keu hai meurdéhka hana djipakoë
Djituka djinoë ngon otonomi

Watèë lôn ingat seudéh han sakri
Rap abéh wali djidjok keu djawa
Djitém peutamong droëneuh njan lam RI
Njang Wali tjatji jôh masa teuga

Diëpnan keuh paléh Malék ngon Zaini
Keu sumpah Wali hana djikira
Bak ureuëng Atjèh Wali meudjandji
Kon otonomi ta tjok meurdéhka

Hana meugabông deungon RI
Bah saboh lori djibri beulanja
Mangat ta peudong ban hukôm Rabbi
Bèk hukôm RI ngon Pantjasila

Ta lakèë do'a keudéh bak Rabbi
Beugeubri Wali beu-ampôn dèsja
Beugeupeutamong dalam djannati
Sapat ngon Nabi Saidil Mustafa

Bèk djeuët keu utang njang geumeudjandji
Ja Allah neubri beu ampôn dèsja
Deungon sjuhada beusapat Wali
Ngon Teungku Lah Sjafi'i dalam sjuruga

Wilajah Meudèëlat, 3 Juni 2013