Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Maklumat

15 Oktober 2012

Bansa Atjèh njang mulia,

Deungon izin Poteuh Allah SWT, geutanjoë teutap tasambông peurdjuangan untôk peugisa keulai dèëlat Neugara Atjèh. Keu-inginan bansa geutanjoë untôk meurdéhka tjit han tom surôt dan peurdjuangan geutanjoë untôk peuteuntèë nasib droë njang sabé tapeudjak, peuë keuh di lua atawa di dalam nanggroë, deuh makén meutamah seumangat ladju. Meunan keuh buët geutanjoë njoë hana mungkén djipeugadoh lé sibeurangkasoë ureuëng atawa sibeurangkapeuë keulompok, sabab buët njang teungoh tapuga njoë nakeuh buët legal dan hak bansa Atjèh bak peuteuntèë masa ukeuë droë dan aneuk tutjo-geuh.

Bahthat pih meunan, geutanjoë tateupeuë bahwa peungarôh MoU Helsinki dari ureuëng-ureuëng njang na keupeuntingan disinan mantong djeuët keu peukara dalam masjarakat geutanjoë lawèt njoë. Namun Alhamdulillah, ka seumakén ramé bansa Atjèh njang ka muphôm bahwa MoU njan seutjara hukôm hana meu-ikat sapeuë deungon peurdjuangan geutanjoë untôk peuteuntèë naséb droë keudroë. Lom pih, MoU njan tjit hana leubéh nibak saboh peurdjandjian untôk peuseulamat keupeunténgan saboh-saboh keulompok, njakni keulompok njang roh dalam meu'en runggéng di Helsinki.

Tudjôh thôn leubèh ka MoU djipeudjak. Ka deuh takalon keudroë teuh bahwa propaganda njang seulama njoë djipeudeungo bak geutanjoë bahwa ”MoU njan tangui sibagoë aneuk rinjeun untôk tjok meurdéhka” teunjata kon mandum. Bahkan ureuëng-ureuëng njang seulama njoë peugah droë pimpinan Atjèh Meurdéhka, ban-ban njoë ka geupeunjata deungon trang-trang bahwa ”peurdjuangan Atjèh kon untôk meurdéhka”. Meunan keuh narit njan djiteubiët dari babah ureuëng-ureuëng njang djinoë ka geumat kuasa di Atjèh. Peukara-peukara lagèë njoë han-djeuët-han beutrang that keu geutanjoë supaja bèk sabé keunong tipèë - han sép djitipèë lé musôh ka meuplôh-plôh thôn, keunong pengeut lom buët bansa droë-teuh njang ka keumah djipeulamiët lé gob.

Geutanjoë han djeuët hireuën-teuh watèë na peunjata-peunjata lagèë njan dari mantan pimpinan GAM, sabab watèë awaknjan ka djiteurimong droë sibagoë sarông djaroë RI di Atjèh dan djimeusumpah seutia keu pantjasila dan undang-undang 45, maka tugaih awaknjan hana laén nibak peutimang keupeunténgan tuan droë djih di bumoë Atjèh. Njan keuh sabab, pakon awaknjan djinoë batjut-batjut ka pajah djak lé u Djakarta djak lakèë peunutôh dan beunantu, gotpih peukara ekonomi atawa peukara politék. Trôk bak peudong padum-padum boh pabrék padé pih pajah buët Hasjim Joyohadikusumo – adoë Brigdjèn Prabowo Subianto. Njan gohlom tameutjeukot keu keubôn-keubôn keulapa sawét ban saboh Atjèh njang bandum na dalam djaroë dan kontrol biëk peundjadjah, seudangkan ureuëng Atjèh keudroë (khusus djih eks-kombatan) djingui sibagoë mandô keubôn – tôkang djaga keupeunténgan peundjadjah.

Meugisa lom keu peukara MoU. MoU njan ka keumah djingui uléh RI untôk djipeuma'en-ma'en bansa Atjèh, supaja geutanjoë na sabé harapan dan laloë sabé bak peutupat-tupat peukara njan. Dan watèë meukeunong bak beuë djih seureuta djikalon geutanjoë ka beungèh-teuh, djidjôk lé batjut mangat seungap blem-blom.

Uléh sababnjan, geutanjoë njang mantong seumiké keu peukara meurdéhka, njang mantong sambông buët éndatu, njang mantông seutia keu sumpah peurdjuangan dan proklamasi Atjèh Meurdéhka thôn 1976, bèk lé tapeuhabéh watèë kau peukateuën-peukateuën lagèë MoU, parté lokal, piléh njoë - piléh djéh, njang udjông-udjông djih untôk peukong kolonialisme RI di Atjèh dan hana meuhubông sapeuë deungon keupenténgan nasional geutanjoë.

Paneuk djih, meunjo geutanjoë mantong gob bôh atô, keumah djipeuwië-uneun dan djihuë ho njang galak djih, nasib bansa Atjèh han akan meu-ubah, bahthatpih soë mantong njang djeuët keu gubernur, bupati, walikuta dls. Sabab, lagèë ka tameutjeukot di ateuëh, guntji rumoh geutanjoë na bak djaroë gob dan geutanjoë ka djipeulôp dalam saboh sistém njang han keumah teubiët dari sinan, njakni pantjasila dan undang-undang 45. Dan peuë mantong njang teukeuneuk peugot di Atjèh teutap pajah rudj'uëk bak ban dua sistem njan.

Uléh kareuna njan, geutanjoë peureulèë ta-atô keulai seuëh peurdjuangan njoë supaja buët geutanjoë beudjidjak lagèë njang taharap. Meunan tjit beudjeuët tapeudji-ôh buët-buët njang hana manfa’at, peuë lom buët-buët njang tjit peukong neuduëk nibak peundjadjah di ateuëh bumoë Atjèh. Ka trôh masa keu geutanjoë, bansa Atjèh, untôk tapeutrôh h’eut teuh meunurôt tjara-tjara njang patôt. Sabab, meunjo kon geutanjoë keudroë teuh njang meugrak untôk peudong dèëlat Neugara Atjèh, hana peuë ta harap ureuëng laén djidjak peureumeun geutanjoë atawa djidjak ubah nasib geutanjoë seudangkan geutanjoë keudroë hana tapeugot sapeuë dan gadôh ta tabék-tabék mirah-putéh.

Poteuh keudroë ka Neumeukalam dalam Al-Qur’an:

“... Keubit Allah han akan Neu-ubah naséb saboh-saboh bansa sampoë bansa njan keudroë geu-ubah peuë njang na bak droëgeuh ...” (Surat Ar-Ra’d: 11)

Meunan keuh geutanjoë wadjéb ta-ubah keudroë peuë njang na bak droëteuh keu sipeuë-peuë njang djroh untôk peurdjuangan njoë. Insja Allah deungon njan, Neuteurimong mandum useuha geutanjoë lé Po dan beu Neubri geutanjoë peuë njang ka tahadjat, njakni Atjèh Meurdéhka.

Amin, amin, amin ya rabbal ‘alamin.


ttd.
Ariffadhillah
Keutuha Presidium ASNLF