Maklumat Hari ini

12 Mai 2012

Kepada Seluruh Bangsa Acheh,

Assalammu'alaikum w.w.

Setelah hampir 140 tahun kerajaan Belanda menyatakan perang atas negara Acheh yang berdaulat, hingga hari ini hampir seluruh bangsa Acheh tiada henti dan tetap menyambung perjuangan untuk membebaskan diri mereka dari segala macam usaha menempatkan Negara Acheh di bawah kuasa pihak asing.

Gerakan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri adalah sah menurut norma hukum Internasional. Maka tiada alasan dari pihak manapun untuk menentang kita bangsa Acheh meneruskan usaha perjuangan Acheh Merdeka.  Daulat bangsa Acheh sudah sepatutnya ditentukan oleh kita sendiri bangsa Acheh, bukan ditentukan oleh pihak bangsa lain.

Bangsa Acheh telah memberikan pengorbanan yang luar biasa, seperti harta, keluarga, bahkan nyawa untuk mempertahankan daulat bangsa, namun hingga kini belum mendapatkan balasan seperti yang diharapkan, yaitu Acheh Merdeka. Apa yang kita perbuat hari ini tiada hal lain kecuali menyambung perjuangan nenek moyang kita.

Kami dari ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front), sebagai sebuah gerakan perjuangan bangsa Acheh yang telah memiliki tujuan pasti, memohon dengan ini kepada segenap bangsa Acheh agar bersatu untuk melanjutkan perjuangan ini hingga sampai ke tujuan proklamasi Acheh Merdeka, 4 Desember 1976.

Perjuangan ini adalah milik segenap bangsa Acheh. Jika ada pihak di antara kita bangsa Acheh untuk menghambat dan menghancurkan perjuangan kita hari ini, maka pihak tersebut telah menghilangkan, memusnahkan hak diri sendiri untuk merdeka dan menerima bangsa lain menjajah bangsanya, layaknya seorang budak yang taat pada tuannya.

Perbedaan jalan tempuh untuk sampai ke tujuan perjuangan ini, bukanlah persoalan.  Hal yang penting adalah tujuan utama tidak bergeser dari ide mula perjuangan ini.  Itikad baik yang ihklas dari seluruh anak bangsa akan menentukan langkah dan hasil dari perjuangan Acheh Merdeka.

Ariffadhillah
Ketua Presidium ASNLF